Chegada ao local dos destroços

Por Marco Severo

Conto inédito de Marco Severo